Dovolenka v Nemecku

Nemecko ako dovolenková destinácia je u nás v tieni stredomorských krajín. Pritom nám táto krajina ponúka prechádzky po historických mestách, pobyt pri vode, či v nemeckých Alpách. Mnohí naši krajania sem smerujú za zdokonalením jazyka, či za prácou a tak majú možnosť spoznať túto krásnu krajinu.

12.8.11 16:13

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen