Južné Nemecko

Južné Nemecko dotýkajúce sa Álp kontrastuje so severonemeckými rovinami. Rozdiel sa prejavuje aj v gastronómii: kým na severe sú ľahšie jedlá z rýb, na juhu sa varia husté polievky a predovšetkým klobásy – wursty. Opäť zmenou je bavorské pivo, práve z tohto kraja pochádzajú tradície jeho varenia. Metropolou oblasti je Mníchov , ktorý sa preslávil najmä vďaka každoročnému festivalu Oktoberfest. Mníchov je okrem toho aj východiskom do Álp, kde možno dovolenkovať v rekreačnom dome v horách . Aj v južnom Nemecku sa možno okúpať a to predovšetkým v jazere Chiemsee, či v Bodamskom jazere na hranici so Švajčiarskom.


12.8.11 16:13

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen