Archiv

Baltské more

Baltské more obmýva spolkové krajiny Meklembursko-Predné Pomoransko a Šl... weiterlesen

12.8.11 16:11, kommentierenJužné Nemecko

Južné Nemecko dotýkajúce sa Álp kontrastuje so severonemeckými r... weiterlesen

12.8.11 16:13, kommentieren

Dovolenka v Nemecku

Nemecko ako dovolenková destinácia je u nás v tieni stredomorských kraj&... weiterlesen

12.8.11 16:13, kommentieren